AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


13 listopada na terenie Ośrodka Szkoleniowego Akademii Wojsk Lądowych w Rakowie podchorążowie z Duszpasterstwa Akademickiego „Nieśmiertelni”, Samorządu Studenckiego, Medycznego Cywilno – Wojskowego Koła Naukowego, Sekcji Jeździeckiej oraz Sekcji Rekonstrukcji Historycznej zorganizowali dla dzieci z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania grę terenową „Niepodległy Legionista”.

Uczestnicy zostali przywitani przez Prorektor ds. studenckich AWL dr Anetę Kazanecką, czuwającą nad organizacją rozgrywek. Po zapoznaniu z zasadami gry, uczestnicy podzieleni na cztery drużyny przystąpili do realizacji dwunastu zadań.

- Krzewienie postaw patriotycznych wśród naszych podopiecznych było jednym z nadrzędnych celów przyświecających nam podczas tworzenia gry – powiedziała pani Monika Lobka-Raus, pracownik socjalny WCOW – dzieci zaznajomione zostały z symbolami narodowymi oraz ważnymi wydarzeniami z historii Polski.

Po zakończeniu zmagań uczestnikom wręczone zostały puchary i upominki.


tekst: AWL

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top