AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


„Wykorzystaj doświadczenia weteranów w planowaniu własnej kariery zawodowej”- pod tym hasłem odbyła się kolejna, III edycja spotkań z weteranami w Akademii Wojsk Lądowych. Specjaliści od funkcjonowania systemu pomocy weteranom i rodzinom poległych żołnierzy przedstawili podchorążym i słuchaczom różne aspekty służby, z którymi mogą się spotkać w trakcie zawodowej służby wojskowej.

Tegoroczna edycja spotkań z weteranami zainaugurowana została przez Szefa Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia AWL płk. Krzysztofa Grabowskiego, który podkreślił znaczenie projektu propagującego wykorzystanie doświadczeń weteranów w procesie kształcenia i przygotowania podchorążych oraz słuchaczy do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Służba poza granicami państwa oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych jest ważnym elementem w rozwoju zawodowym każdego żołnierza i powinna wyznaczać kierunki dalszej kariery. Spotkania z weteranami to doskonała okazja do zapoznania się ze specyfiką służby poza granicami państwa.  

Ppłk Marcin Lelewski z Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód omówił strukturę i przeznaczenie dywizji oraz zadania wykonywane przez żołnierzy w środowisku międzynarodowym.

Mgr Katarzyna Bałut, opiekun indywidualny z 34 Brygady Kawalerii Pancernej, omówiła funkcjonowanie systemu pomocy na szczeblu JW. Zapewnienie wsparcia żołnierzom, którzy ulegli wypadkom oraz ich rodzinom jest niezwykle ważnym elementem służby wojskowej, zapewnia poczucie bezpieczeństwa o najbliższych i pozwala właściwie skupić się na wykonywaniu zadań.

Niecodzienny, osobisty wymiar miało wystąpienie st. chor. szt. Tomasza Szczura z Dowództwa 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, który przedstawił wspomnienie pt. „Gen. broni Tadeusz Buk. Dowódca, przełożony, mąż, ojciec. Takiego go pamiętam”.

Aktualna edycja cyklu spotkań z weteranami w Akademii Wojsk Lądowych  swoją szczególną formę zawdzięcza przedstawicielowi Ośrodka Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu płk. rez. Januszowi Zającowi, którego osobiste zaangażowanie w prace nad projektem sprawia, że ma on tak różnorodny i wielowymiarowy charakter.

Kolejne spotkanie z weteranami poświęcone wykorzystaniu doświadczeń z misji w budowaniu zdolności Sił Zbrojnych RP zaplanowano na 18 grudnia br.


tekst: Janusz Zając, kpt. Piotr Szafrański

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top