AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Uroczystą przysięgę wojskową złożyło 389 podchorążych, którzy ukończyli okres szkolenia podstawowego w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Głównymi bohaterami uroczystości byli podchorążowie pierwszego roku studiów wojskowych kierunku Dowodzenie, Logistyka i Inżynieria bezpieczeństwa oraz pierwszego roku studiów kształconych na potrzeby korpusu osobowego medycznego.

- Przysięga wojskowa to ważny osobisty akt, zobowiązujący każdego żołnierza do rzetelnego i wiernego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny. W słowach roty przysięgi znajdujemy wartości uniwersalne, które muszą być dla nas żołnierzy najważniejszym drogowskazem. Pamiętajcie o tym, że w tych kilku zdaniach zawarte są treści zasadnicze, takie jak sztandar, Bóg, Honor i Ojczyzna oraz deklaracja poświęcenia życia dla nich - tymi słowami zwrócił się do młodych adeptów sztuki wojskowej Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

W imieniu przysięgających głos zabrał szer. pchor. Dawid Eismart, który podziękował przełożonym, kolegom i najbliższym oraz zapewnił, że mundur podchorążego Akademii Wojsk Lądowych będą nosić z dumą, godnością i poszanowaniem.

W przeddzień przysięgi wojskowej kapelan Uczelni ks. kpt. Maksymilian Jezierski odprawił mszę świętą w intencji podchorążych.

Żołnierze, od 19 sierpnia br. brali udział w intensywnym szkoleniu podstawowym. W tym czasie uczyli się zasad działania na polu walki oraz brali udział w szeregu zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonym egzaminem. Następnie czeka ich kolejny etap służby - okres nauki i szkolenia specjalistycznego.


O nas w mediach:

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/90123/Blisko-400-podchorazych-zlozylo-dzis-uroczysta-przysiege

tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top