AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dn. 12.09. br., w Akademii Wojsk Lądowych odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojsk Lądowych.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem kompanii honorowej. Po złożonym meldunku przez dowódcę uroczystości, został odegrany i odśpiewany hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Prorektor ds. dydaktycznych, płk dr inż. Jacek Narloch w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważne jest to święto dla Uczelni:

Szanowni Państwo! Panie i Panowie oficerowie, podoficerowie, podchorążowie! Żołnierze! (…) Nasza Akademia, pielęgnując chlubne tradycje orężne, utrwala także wzorce i etos służby wojskowej. Dziedzicząc spuściznę wieków, tworzy kapitał ludzki do sprostania wyzwaniom nieustannie modyfikującej się rzeczywistości, także cyfrowej. Tworząc przyszłość nie zapomina o tych, którzy w przeszłości zdali egzamin z męstwa i patriotyzmu, oddając życie za Ojczyznę. Z okazji Naszego Święta życzę Wam mniej wymagających egzaminów, wszelkiej pomyślności, spełnienia zawodowych i osobistych planów oraz ogromnej satysfakcji z bycia ŻOŁNIERZEM.

Prorektor podziękował również za trud włożony w służbę oraz codzienną pracę, które przybliżają społeczność akademicką AWL do ambitnego celu budowy „Akademii Liderów”.


12 września 1683 roku polsko-niemiecko-austriackie oddziały pod wodzą Jana III Sobieskiego rozbiły pod Wiedniem stutysięczną armię imperium osmańskiego dowodzoną  przez wezyra Kara Mustafę.

Batalia ta przeszła do historii. Uratowała chrześcijańską Europę przed muzułmańską inwazją, a oddziały husarii zyskały nieśmiertelną sławę.

Święto Wojsk Lądowych w obecnej postaci zostało wprowadzone 23 lata temu - 12 września 1996.

 

 

Tekst: por. Michał Liberek

Zdjęcia: st. kpr. pchor. Kornel Wasilewski, st. kpr. pchor. Adrian Jastrowicz

 

Back to top