AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Egzamin z wychowania fizycznego zdają co roku wszyscy żołnierze zawodowi. W dn. 11.09.2019 r. do egzaminu przystąpił Rektor-Komendant AWL, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

Egzamin z wychowania fizycznego jest wymogiem zapisanym w ustawie pragmatycznej. Jest to nie tylko służbowy obowiązek, ale przede wszystkim sprawdzian sprawności żołnierza i jego dyspozycyjności do funkcjonowania w armii. W Akademii Wojsk Lądowych sport jest kluczowym element do codziennego funkcjonowania, zaś liczne sukcesy podchorążych są jedynie potwierdzeniem tego, jak istotna jest sprawność fizyczna. Wychowanie fizyczne to nie tylko przedmiot, ale przede wszystkim podstawa do szkolenia bojowego. W Akademii Liderów dążymy do bardzo dobrych wyników i ciągłego rozwoju, dlatego też kadra dowódcza, dydaktyczna i zabezpieczająca stale podnosi swoją tężyznę fizyczną. Wysoka sprawność fizyczna jest jednym z elementów kształtowania przywództwa, którego zadaniem jest przygotować przyszłych oficerów do różnorodnych wyzwań, jakie czekają na nich w dalszej służbie wojskowej.

W naszej Uczelni wysoka sprawność fizyczna obowiązuje każdego żołnierza. W dn. 11.09.2019 r. egzamin ze sprawności fizycznej, przeprowadzony przez 1 Warszawską Brygadę Pancerną w Wesołej, zdawał Rektor-Komendant AWL. Zgodnie z zasadą „wysoka sprawność fizyczna – wysoka gotowość bojowa” ocena końcowa uzyskana przez Rektora to 5.0. Gratulujemy!

 

 

Tekst: por. Michał Liberek

Zdjęcia: 1 Warszawska Brygada Pancerna / AWL

 

Back to top