AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W Akademii Wojsk Lądowych odbyło się wcielenie nowych kandydatów na żołnierzy zawodowych.

W dniu 11.09. br., w AWL odbyło się wcielenie 97 kandydatów na dwunastomiesięczne Studium Oficerskie i dwunastomiesięczne Studium Oficerskie dla potrzeb Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wcielenie uzupełniające na I rok studiów I stopnia. Dodatkowo tego samego dnia zostało przeprowadzone przyjęcie żołnierzy rezerwy celem odbycia Kursu Przeszkalania Kadr Rezerwy w specjalnościach: medyczna, obsługa prawna oraz żandarmeria wojskowa.

Po przyjęciu i umundurowaniu nowo wcieleni podchorążowie zostali przydzieleni do pododdziałów szkolnych. Tam przyszli dowódcy oraz instruktorzy mają za zadanie zapoznać ich z podstawowymi czynnościami i umiejętnościami, które każdy żołnierz powinien posiąść od pierwszego dnia pobytu w wojsku. Warto zaznaczyć, że kandydaci na dwunastomiesięczne Studium Oficerskie dla potrzeb Wojsk Obrony Terytorialnej odbędą tzw. „szesnastkę”, czyli szkolenie podstawowe trwające 16 dni, przeprowadzone przez 9. Brygadę OT w Łodzi. Szkolenie to będzie obejmowało zakres podstawowych umiejętności taktycznych i strzeleckich.

Zwieńczeniem pierwszego etapu służby będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się 25 października.


Tekst: por. Michał Liberek

Zdjęcia: st. kpr. pchor. Kornel Wasilewski

 

Back to top