AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Akademia Wojsk Lądowych gości w ramach ćwiczenia pk.: PUMA-19 żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Przez tydzień, żołnierze, przy wykorzystaniu systemu symulacji taktycznej PACAST, doskonalą procedury taktyczne.

Ćwiczenie dowódczo-sztabowe, którego głównym celem jest sprawdzenie stopnia przygotowania dowództwa i sztabu do realizacji zadań bojowych zgodnie z przeznaczeniem, rozpoczęło się w piątek 10 maja br. ćwiczeniem wstępnym (MINI EX), w ramach którego zapoznano szkolonych z przebiegiem ćwiczenia oraz scenariuszem. Jednocześnie w ramach MINI EX sprawdzono przepływ informacji oraz system meldunkowy. 12 maja rozpoczęła się część główna ćwiczenia, która potrwa do piątku 17 maja.

W ćwiczeniu bierze udział ponad 160 żołnierzy 1. Brygady Pancernej w Wesołej, którzy w jego trakcie doskonalą się w planowaniu, organizowaniu i dowodzeniu podległymi elementami ugrupowania bojowego.

- Podczas ćwiczenia doskonalimy procedury planowania działań oraz dowodzenia w toku walki. Jednocześnie podejmowane decyzje są weryfikowane w ramach prowadzonej symulacji przy wykorzystaniu systemu PACAST, będącego na wyposażeniu pracowni symulacji konstruktywnej w Akademii Wojsk Lądowych – powiedział zastępca dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

Nad właściwym przebiegiem całości ćwiczenia czuwa obecny na miejscu dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, gen. bryg. Jan Wojno.

Najnowocześniejsze technologie wykorzystywane w procesie szkolenia podchorążych, zdobywają coraz większe uznanie wśród dowódców jednostek wojskowych, którzy naszą Uczelnię wybierają na miejsce ćwiczeń dowódczo-sztabowych. W tym roku to już czwarta jednostka wojskowa, która na bazie Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowego AWL, prowadzi swoje ćwiczenie dowódczo-sztabowe.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top