AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W dniu 24.04.2019r. o godzinie 9.00-14.30 w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbył się Akademicki Dzień Kariery. Uroczyste otwarcie ADK  nastąpiło o godzinie 9:30, którego dokonali pani Magdalena Łukaszewska, spec. ds. doradztwa zawodowego z Biura Karier i Programu Erasmus oraz Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. praktyk studenckich – mgr Aleksandra Mackiewicz wraz z Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. praktyk studenckich – mgr Anatolem Tichoniukiem.

Wydarzenie to było drugim na tak dużą skalę w tym roku akademickim, zorganizowanym przez BKIPE. Świadczyła o tym duża ilość gości biorących udział w wydarzeniu jako wystawcy oraz prelegentów w panelu dyskusyjnym.

W ADK wzięło udział aż 14 podmiotów zewnętrznych, a w tym instytucje wrocławskie oraz firmy prywatne:

 1. Kuehne + Nagel Wrocław
 2. Okręgowy Inspektoriat Pracy we Wrocławiu
 3. Interkadra we Wrocławiu
 4. Urząd Pracy we Wrocławiu
 5. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu
 6. Purina Nestle Nowa Wieś Wrocławska
 7. Wrocławski Park Technologiczny
 8. Platinum Eye
 9. Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 10. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
 11. Komenda Wojewódzka Policji
 12. Straż miejska we Wrocławiu
 13. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
 14. Wojskowa Komenda Uzupełnień

ADK było adresowane głównie do studentów cywilnych, którzy mieli okazję w trakcie wydarzenia uczestniczyć w rozmowach z pracodawcami, poznać wymogi aktualnego rynku pracy, nawiązać relacje z potencjalnymi pracodawcami oraz wziąć udział w panelu dyskusyjnym, który dotyczył aktualnych trendów na rynku pracy, praktyk, systemu LLL.

W panelu dyskusyjnym jako prelegenci ze strony Akademii Wojsk Lądowych wystąpili;

 • dr Marta Nowakowska,
 • mgr Anatol Tichoniuk,
 • Cezary Dryzd (student, który od niedawna łączy życie naukowe z życiem zawodowym u naszego partnera ds. praktyk i staży w firmie Kuehne + Nagel w dziale logistyki wojskowej).

Jako prelegenci zewnętrzni udział wdzieli;

 • Dominik Marzec w zastępstwie za Wicedyrektor Panią Małgorzatę Dynowską z Wrocławskiego Parku Technologicznego
 • Pan Filip Kostka Wiceprezes Platinum Eye – partner AWL ds. staży i praktyk.

ADK cieszył się wysoką frekwencją zarówno studentów zarówno cywilnych jak i wojskowych, którzy szczególne zainteresowanie wyrażali stoiskami gości takimi jak Okręgowy Inspektoriat Służby Więziennej czy też Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

W ADK wzięło około 100 studentów cywilnych oraz wojskowych.


Tekst: Magdalena ŁUKASZEWSKA

Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek KAŃTOCH

 

 

Back to top