AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Służba w ramach VIII zmiany PKW RSM Afganistan była tematem wykładu zaprezentowanego przez dowódcę kontyngentu płk. Piotra Kaczmarka. Andrzej Pągowski (mjr rez.) omówił rolę organizacji pozarządowych (ang. Non-Governmental Organizations – NGOs) oraz organizacji humanitarnych w strefie działań PKW. Wśród słuchaczy podchorążowie i słuchacze Akademii Wojsk Lądowych.

Podczas kolejnej już edycji spotkań z weteranami, podchorążowie oraz słuchacze AWL poznali zasady użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa oraz specyfikę przygotowania do misji oraz służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym (PKW). Nad tematem pochylił się dowódca VIII zmiany PKW RSM Afganistan płk Piotr Kaczmarek, który omówił obecnym znaczenie doświadczenia zdobytego podczas misji dla procesu kształcenia i doskonalenia przyszłych dowódców.

W trakcie spotkania zwracano również uwagę na znaczenie organizacji pozarządowych oraz organizacji humanitarnych. Mjr rez. Andrzej Pągowski, przedstawił wszystkim możliwości współpracy z nimi w trakcie wykonywania zadań i zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania współpracy do kształtowania pozytywnego wizerunku żołnierzy.

Spotkania z weteranami to również okazja dla podchorążych i słuchaczy do poznania zasad funkcjonowania systemu pomocy weteranom poszkodowanym i rodzinom poległych żołnierzy. W trakcie wykładów przybliżono praktyczne formy pomocy potrzebującym. Zwrócono także uwagę na istotny fakt, że pomoc rodzinom żołnierzy przebywających na misjach jest niezbędnym elementem w zakresie właściwego zabezpieczenia funkcjonowania PKW.

Kolejne spotkanie w maju, na które już teraz zapraszamy, poświęcone będzie przygotowaniu dowódcy plutonu i kompanii do służby w PKW, współdziałaniu z pododdziałami innych państw na teatrze oraz wykorzystaniu doświadczenia misyjnego we współdziałaniu z wojskami sojuszniczymi na terenie kraju.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: kpt. Piotr Szafrański

 

Back to top