AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


30 czerwca br. odbyło się spotkanie Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki oraz podchorążych AWL z Dowódcą 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofem Stańczykiem.

Spotkanie było wyrazem uznania wobec postawy podchorążych biorących udział w operacji przeciwkryzysowej „Odporna Wiosna”.  Podchorążowie wykonując zadania wspólnie z żołnierzami 8. K-PBOT doskonale sprawdzili się w działaniach na rzecz lokalnej społeczności województwa kujawsko-pomorskiego. Dowódca 8. K-PBOT podziękował za ich zdyscyplinowanie, zaangażowanie i odpowiedzialną realizację powierzonych im zadań.

Podchorążowie i kadra AWL wspierali rodziny personelu medycznego, osoby poddane kwarantannie, kombatantów oraz weteranów działań poza granicami państwa, osoby starsze, niepełnosprawne i samotnie wychowujących dzieci. Byli również wzmocnieniem obsady personelu lekarskiego i innego personelu medycznego, izb przyjęć, a także szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wspierali podmioty lecznicze w zakresie kontroli sanitarno-epidemiologicznej, byli wsparciem logistycznym w zakresie dystrybucji leków, urządzeń i materiałów medycznych. Z własnej inicjatywy brali udział w ewakuacji Domów Pomocy Społecznej.


spotkanie z dowodca 8BOT

tekst: AWL

zdjęcie: Marek Kańtoch

 

Back to top