AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Przedstawiciele AWL wraz z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego po raz pierwszy w historii obu uczelni zorganizowali wspólne przedsięwzięcie pt. Poligon Naukowy w ramach Parku Wiedzy XXII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Uczelnie postanowiły połączyć siły, razem promując kierunki dostępne zarówno na AWL jak i na UEW.

W dn. 12.09. br., w Akademii Wojsk Lądowych odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojsk Lądowych.

Egzamin z wychowania fizycznego zdają co roku wszyscy żołnierze zawodowi. W dn. 11.09.2019 r. do egzaminu przystąpił Rektor-Komendant AWL, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

W Akademii Wojsk Lądowych odbyło się wcielenie nowych kandydatów na żołnierzy zawodowych.

06 września br., w Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski 272 absolwentów Studium Oficerskiego oraz Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.

Delegacja z Akademii Wojsk Lądowych już po raz kolejny uczestniczy w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Uroczyste obchody upamiętniające wybuch II Wojny Światowej

Delegacje z Akademii Wojsk Lądowych wraz z podchorążymi wzięły udział w uroczystych obchodach 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, które odbyły się 01.09. br., we Wrocławiu.

Pożegnanie oficera

W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość pożegnania oficera odchodzącego na wyższe stanowisko służbowe.

Szkolenie podstawowe w AWL

W Akademii Wojsk Lądowych trwa intensywne szkolenie podstawowe nowego rocznika.

Nowi kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymali broń.

Wcielenie nowych kandydatów

W Akademii Wojsk Lądowych odbyło się wcielenie nowych kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Akademia Wojsk Lądowych uczestniczyła w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego.

W czwartek, 15 sierpnia br., w garnizonach na terenie całej Polski uroczyście obchodzono Święto Wojska Polskiego. Święto to zostało ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość pożegnania oficera odchodzącego na wyższe stanowisko służbowe.

Fulbright Specialist Program - logo

W dniach 09-26.07 w ramach "Fulbright Specialist Program" w Akademii Wojsk Lądowych gościł specjalista z USA dr Michael Brown (University of Maryland).

Uczestnicy Kursu Intensywnego w ramach IMLA

W dniach 14-27 lipca br., Akademia Wojsk Lądowych zorganizowała Kurs Intensywny Projektu Partnerstwa Strategicznego International Military Leadership Academy (IMLA) ukierunkowany na rozwój umiejętności przywódczych słuchaczy akademii wojskowych państw Unii Europejskiej. Jest to część dwuletniego projektu międzynarodowego realizowanego przez AWL, we współpracy z uczelniami wojskowymi z Portugalii i Grecji.

Przysięga duszpasterzy w AWL

Na placu apelowym Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przysięgi wojskowej 37 słuchaczy Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy – oficerskiego – Korpusu Osobowego Duszpasterstwa. W uroczystości uczestniczył biskup polowy Wojska Polskiego.

Rekonstruktorzy w działaniu

Członkowie Sekcji Rekonstrukcji Historycznej imienia gen. Józefa Chłopickiego przy AWL, w dniach 12-14 lipca br. uczestniczyli w zrekonstruowanej bitwie pod Znojmem (Czechy) z 1809 r., stoczonej pomiędzy wojskami austriackimi a armią francuską.

Świadectwo maturalne i medale kandydatki na studia w AWL

Za nami egzaminy wstępne na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – Wydział Wojskowo-Lekarski oraz na stacjonarne studia wojskowe w AWL, a już rozpoczynamy kolejne, tym razem na dwunastomiesięczne studium oficerskie.

Szabla przygotowana do uroczystej promocji oficerskiej

– Jako Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Uczelni z bardzo dużymi ambicjami i jeszcze większymi możliwościami, patrzę z radością i dumą na stojących przed nami przyszłych oficerów Wojska Polskiego – powiedział gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka do bohaterów uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski, która odbyła się na wrocławskim Placu Gołębim. Upragnione gwiazdki podporucznika Wojska Polskiego otrzymało dwustu sześćdziesięciu absolwentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu (AWL).

Szef SZtabu Generalnego WP przemawia do podchorążych

W przeddzień uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski, w Akademii Wojsk Lądowych odbyło się spotkanie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z absolwentami. Szefa SGWP w murach AWL przywitał rektor-komendant, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. Po południu mszę św. w intencji tegorocznych absolwentów odprawił kapelan AWL ks. kpt. Maksymilian Jezierski.

Pożegnanie oficerów z AWL

W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość z okazji pożegnania oficerów z Akademią Wojsk Lądowych.

Wizyta podchorążych w hospicjum

Na początku lipca podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych angażujący się w wolontariat hospicyjny w ramach Duszpasterstwa Akademickiego „Nieśmiertelni” odwiedzili podopiecznych wrocławskiego Hospicjum Bonifratrów.

Wspólne zdjęcie uczestników kursu

To już siódma edycja międzynarodowego kursu przywództwa International Military Leadership Course (IMLC 2019) zorganizowana przez Akademię Wojsk Lądowych. Od 24 czerwca do 4 lipca, w uczelnianym Ośrodku Szkolenia Górskiego „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie gościliśmy uczestników kursu z aż dziewięciu krajów.

 

Back to top