AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


gratulacje składane bohaterom uroczystości

24 maja br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktu mianowania na wyższy stopień wojskowy oficera z Zakładu Logistyki Wojskowej. Powitano również przybyłego do Uczelni podoficera, który zasilił szeregi Sekcji Służby Zdrowia AWL.

Narada szkoleniowo-metodyczna w AWL

W dniach 21-22 maja br., w Instytucie Dowodzenia AWL odbyła się narada szkoleniowo – metodyczna na temat programów studiów I i II stopnia dla podchorążych Akademii Wojsk Lądowych.

Od dawna oczekiwany przez dowódców i wprowadzony dwa lata temu przez Akademię Wojsk Lądowych kierunek studiów Dowodzenie jest doskonałą bazą wyjściową do wdrożenia SYSTEMU KSZTAŁTOWANIA PRZYWÓDCÓW (SKP) w celu kompleksowego przygotowania absolwenta do skutecznego realizowania zadań na współczesnym polu walki. System ten będzie kontynuacją dotychczasowych osiągnięć Akademii w zakresie realizowanych zadań związanych z rozwijaniem kompetencji przywódczych.

W dziewięć dni pokonali na motocyklach 4200 kilometrów. Wykładowcy, żołnierze i pracownicy wojska Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sztuki Wojennej oraz Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej ruszyli 14 maja na Monte Cassino. Po drodze złożyli kwiaty na polskich mogiłach w Bolonii, Loreto i Casamassima.Patronat honorowy nad rajdem objął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Obrony prac dyplomowych w AWL

W poniedziałek 20 maja br. w Akademii Wojsk Lądowych rozpoczęły się obrony prac dyplomowych studentów studiów wojskowych drugiego stopnia.

Podchorąowie podczas Rawickiego Festiwalu Sportu

W ostatni weekend w Rawiczu odbył się coroczny festiwal sportu. Tegoroczna edycja przyciągnęła do Rawicza fanów sportowego trybu życia z całej Polski. Wśród nich byli podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych.

Podchorążowie testująnajnowszy sprzęt do nurkowania

W dniu 17 maja br., na terenie Akademii Wojsk Lądowych zostało przeprowadzone seminarium szkoleniowe „Trendy wykorzystania sprzętu nurkowego w działaniach militarnych”. Seminarium zorganizowane przez Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu, oraz Instytut Dowodzenia, cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród podchorążych, w tym licznie przybyłych członków uczelnianej sekcji płetwonurkowania.

Żołnierze podczas ćwiczenia dowódczo-sztabowego

Akademia Wojsk Lądowych gości w ramach ćwiczenia pk.: PUMA-19 żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. Przez tydzień, żołnierze, przy wykorzystaniu systemu symulacji taktycznej PACAST, doskonalą procedury taktyczne.

Polscy lotnicy w służbie RP

W ramach cyklu „Ocalamy” dokonano uroczystego oznakowania grobu oficera – pilota na wrocławskim cmentarzu. Dyskutowano również w AWL podczas popularnonaukowej sesji plenarnej o lotnikach w służbie Rzeczypospolitej.

Zgodnie z decyzją Rektora-Komendanta AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusza Skorupki Akademia Wojsk Lądowych przystąpi w tym roku do realizacji nowych projektów dydaktyczno-naukowych. Przedsięwzięcie będzie oparte na wzorze projektów realizowanych w USMA West Point i MIT – Massachusetts Institute of Technology.

Podchorąży podczas uroczystości z okazji zakończenia II wojny światowej

W całej Polsce, 8 maja jest Narodowym Dniem Zwycięstwa. To święto upamiętniające zakończenie II wojny światowej. We Wrocławiu uroczystości z tej okazji odbyły się na wrocławskim Oporowie.

Z okazji jubileuszu 100-lecia Biskupstwa Polowego 7 maja br., w gmachu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Duszpasterstwo wojskowe wczoraj i dziś. Inspiracje i perspektywy”.

Obchody z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja

W dniu 03 maja br., w całym kraju odbyły się uroczystości związane z Świętem Konstytucji 3-go Maja. Akademię Wojsk Lądowych podczas tego podniosłego święta we Wrocławiu reprezentowała delegacja pod przewodnictwem prorektora ds. wojskowych płk. dr. Marka PYTLA.

W dniu 02 maja br., we Wrocławiu odbyły się uroczystości związane z Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczyste obchody rozpoczął występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji. Następnie na wrocławskim rynku o godz. 11.00 została podniesiona flaga Rzeczypospolitej Polskiej na maszt. Po przemówieniach okolicznościowych, Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych zagrała koncert, który wzbudził ogromne zainteresowanie ze strony zebranych mieszkańców.

W przeddzień 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 - go Maja przedstawiciele naszej Uczelni wzięli udział w sprzątaniu Cmentarza Żołnierzy Polskich na wrocławskim Oporowie, na którym znajduje się ponad 600 grobów.

Awanse na wyższy stopień wojskowy

30 kwietnia br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy dla 2 oficerów z Instytutu Dowodzenia.

Systemy ratownicze, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe
Wymiana doświadczeń i analiza współczesnych zagrożeń związanych z ratownictwem, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, były głównym celem V edycji dwudniowej konferencji naukowej pt.: „Systemy Ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”, zorganizowanej przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (WNoB) Akademii Wojsk Lądowych, która odbyła się w dniach 25-26.04 br.

Akademicki Dzień Kariery

W dniu 24.04.2019r. o godzinie 9.00-14.30 w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbył się Akademicki Dzień Kariery. Uroczyste otwarcie ADK  nastąpiło o godzinie 9:30, którego dokonali pani Magdalena Łukaszewska, spec. ds. doradztwa zawodowego z Biura Karier i Programu Erasmus oraz Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. praktyk studenckich – mgr Aleksandra Mackiewicz wraz z Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. praktyk studenckich – mgr Anatolem Tichoniukiem.

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka przebywa na stażu naukowym w USMA West Point. Pełni tam funkcję profesora wizytującego. Głównym celem pobytu jest identyfikacja procesu edukacji kandydatów na oficerów w West Point, a następnie implementacja najlepszych rozwiązań w Akademii Wojsk Lądowych.

Minister Mariusz Błaszczak wita się z podchorążymi AWL

– Chcę dziś podziękować za profesjonalizm jakim wykazujecie się podczas służby i za zaangażowanie w codzienną pracę – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas świątecznego spotkania z żołnierzami i pracownikami wojska.

Spotkanie z weteranami

Służba w ramach VIII zmiany PKW RSM Afganistan była tematem wykładu zaprezentowanego przez dowódcę kontyngentu płk. Piotra Kaczmarka. Andrzej Pągowski (mjr rez.) omówił rolę organizacji pozarządowych (ang. Non-Governmental Organizations – NGOs) oraz organizacji humanitarnych w strefie działań PKW. Wśród słuchaczy podchorążowie i słuchacze Akademii Wojsk Lądowych.

 

Back to top