AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


10 października w Sejmie spotkali się przedstawiciele wojska, organizacji proobronnych, a także reprezentanci szkół, w których działają klasy mundurowe. Okazją było wręczenie przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską listów gratulacyjnych oraz okolicznościowych medali upamiętniających 450. rocznicę Unii Lubelskiej za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa.

Wyróżnienia otrzymali Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka oraz Dziekan Wydziału Zarządzania ppłk dr Józef Ledzianowski.

Otwierając spotkanie Małgorzata Gosiewska mówiła o znaczeniu klas mundurowych działających w polskich szkołach i ich roli w wychowaniu młodzieży. - Działania na rzecz budowania dobrego wizerunku armii, wspieranie Wojska Polskiego oraz przygotowywanie kadr mają znaczenie w budowaniu bezpieczeństwa Polski – podkreśliła wicemarszałek Sejmu. - Nie wyobrażam sobie uroczystości powstańczych w Warszawie bez młodzieży z tych szkół – zaznaczyła Małgorzata Gosiewska, dziękując ich dyrektorom i wychowawcom. Wicemarszałek Sejmu zapewniła też, że parlament jest i będzie otwarty na wspieranie działań i organizacji proobronnych.

List do gości spotkania wystosował przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach. Wyraził w nim uznanie dla działań organizacji proobronnych na rzecz budowy i umacniania zaplecza społecznego dla polskiego wojska i zapewnił, że zasługują one na wsparcie Sejmu.

Spotkanie w Sejmie było podsumowaniem lutowej konferencji „Rola organizacji proobronnych i klas mundurowych w budowaniu społecznego zaplecza Sił Zbrojnych”, która odbyła się w parlamencie.


tekst: www.sejm.gov.pl/AWL

zdjęcia: www.sejm.gov.pl

 

Back to top