AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się konferencja naukowa „Kształcenie oficerów w Wojsku Polskim – szanse, wyzwania, bariery”. Prelegenci analizowali obecny proces kształcenia podchorążych realizowany w akademiach wojskowych i dyskutowali nad jego skuteczną optymalizacją.

Wydział Zarządzania AWL w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej zaprosił do Wrocławia szczególnych gości: przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej – posła Michała Jacha, posła Andrzeja Smirnowa, wojewodę dolnośląskiego Pawła Hreniaka. Wśród zaproszonych byli również reprezentanci dolnośląskiego kuratora oświaty, departamentów Ministerstwa Obrony Narodowej, uczelni oraz jednostek i instytucji wojskowych, a także przedstawiciele świata nauki.

Wszystkich gości przywitał pełniący obowiązki rektora-komendanta AWL płk dr inż. Jacek Narloch, który wyraził zadowolenie z faktu, że kształcenie oficerów w Wojsku Polskim, jest zagadnieniem, które wzbudza zainteresowanie nie tylko w środowisku wojskowym.

O ważkości i interdyscyplinarności przyjętych przez organizatorów problemów do naukowej analizy najdobitniej świadczy fakt, że naszą konferencję objęły patronatem Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej (…). Wyrażam również głębokie przekonanie, że Akademia Wojsk Lądowych jest odpowiednim miejscem do dyskusji na tematy będące obszarem zainteresowania naszej konferencji – powiedział płk dr inż. Jacek Narloch.

Do uczestników konferencji napisał list rektor-komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, przebywający obecnie w Akademii Wojskowej w West Point. Zwrócił uwagę, że konferencja naukowa zorganizowana w Uczelni jest bardzo ważnym elementem opisanego systemu edukacji naszych podchorążych, ponieważ daje nam możliwość otwartej dyskusji, zdiagnozowania rzeczywistości i poszukiwania optymalnych rozwiązań. Podkreślił, że jeśli w AWL nie „otworzymy głów podchorążych” na wiedzę, nie nauczymy analitycznego myślenia oraz nie uzbroimy w odwagę, odwagę potrzebną do podejmowania istotnych, ale też odpowiedzianych, a czasami ryzykownych decyzji, a ponadto, co bardzo ważne, a może najważniejsze nie zbudujemy ich morale, to nie nadrobią tego na żadnych kursach. Dlatego sprawę ich edukacji traktujemy jako fundamentalną dla rozwoju SZ RP oraz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.

Wszyscy prelegenci w swoich wystąpieniach podkreślali, że współczesny teatr działań militarnych wymaga od dowódców ciągłego poszerzania  wiedzy, kreatywności, poczucia odpowiedzialności społecznej oraz rozwijania profesjonalnych kompetencji i umiejętności. Wspominali, że obecne pole walki wymaga harmonijnej współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz umiejętnego przeciwdziałania atakom wojny informacyjnej. W Wojsku Polskim, podobnie jak we wszystkich armiach sojuszniczych, realizowane są intensywne programy doskonalenia procesów naboru oraz kształtowania dowódców, profesjonalistów w dowodzeniu we współczesnych działaniach militarnych ze szczególnym uwzględnieniem wojen hybrydowych. Działania te nakierowane są na kształcenie oficerów potrafiących przeciwdziałać różnym formom cyberataków przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii informacyjnych takich jak: robotyzacja i automatyzacja, a także wykorzystujących w procesie dowodzenia sztuczną inteligencję.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. kpr. pchor. Kornel Wasilewski

 

Back to top