AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


To już kolejna wizyta dr. Jacka Bartosiaka w murach AWL. Poprzednie zgromadziły tłumy w Akademickim Centrum Kultury. Okazją do spotkania było wydanie nowej książki „Przeszłość jest prologiem”.

W środę, 12 czerwca br., społeczność akademicka AWL oraz Wrocławia otrzymała niepowtarzalną okazję do spotkania, zorganizowanego w Akademickim Centrum Kultury przez Wydział Zarządzania, z dr. Jackiem Bartosiakiem – polskim prawnikiem, adwokatem, ekspertem do spraw geopolityki i strategii, byłym dyrektorem Programu Gier Wojennych i Symulacji w Fundacji Pułaskiego oraz Senior Fellow w Potomac Foundation w Waszyngtonie. Tym razem, ze względu na olbrzymie zainteresowanie wykładem eksperta, spotkanie w Akademii Wojsk Lądowych zostało podzielone na dwie części.

W pierwszej części spotkania, dr Jacek Bartosiak wygłosił prelekcję dla pracowników AWL oraz podchorążych. Podczas swojego wystąpienia poruszył zagadnienia związane ze strategią obronną Polski w oparciu o dostępny teren. Przedstawił wizję potencjalnego konfliktu zbrojnego we wschodniej części Europy, gdzie obecnie toczy się „układanie sił” przez zainteresowanych graczy politycznych. Podczas wykładu zobrazowano również największe zagrożenia dla Polski. Słuchaczom z Akademii Wojsk Lądowych towarzyszył dyrektor generalny MON wraz z towarzyszącymi mu współpracownikami, który przybył do Wrocławia z Warszawy specjalnie na wykład dr. Jacka Bartosiaka.  

Otwarty wykład, który skierowany był do szerokiej publiczności spoza Uczelni rozpoczął się o godzinie 18.00. Tradycyjnie, Akademickie Centrum Kultury pękało w szwach. Na spotkanie przybyło prawie 400 osób spośród społeczności akademickiej wrocławskich uczelni oraz mieszkańców Wrocławia zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w regionie. Prelegent podczas swojego wystąpienia skupił się na przedstawieniu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie. Wyjaśniał zebranym, czy w razie konfliktu militarnego Polska będzie celem dla Rosji oraz czy możliwe jest odwrócenie sojuszy między USA, Polską i Rosją. Poruszona została kwestia Chin i strategii tego kraju wobec USA i możliwego kwestionowania przez Chiny ładu światowego. Przedstawił również konsekwencje możliwego rozpadu obecnego ładu światowego i wykuwającego się na naszych oczach nowego porządku świata.

Na zakończenie wykładu otwarto panel dyskusyjny, podczas którego wszyscy zainteresowani mogli zadawać pytania prelegentowi. Wciąż przewijającym się tematem przewodnim w dyskusji były zagadnienia związane z potencjałem bojowym Wojska Polskiego, możliwym wybuchem konfliktu zbrojnego w Europie oraz wpływem polityki światowej na ład na kontynencie europejskim.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top