AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Coraz bliżej Święta

W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia w Akademii Wojsk Lądowych organizowane są spotkania wigilijne, przy których świąteczny stół skupia wokół siebie kadrę, pracowników wojska i podchorążych.

Koncert Małgorzaty Ostrowskiej i licytacja

W środowe południe w sercu Akademii odbył się koncert Małgorzaty Ostrowskiej z zespołem. Była to okazja do przedświątecznego spotkania całej społeczności akademickiej . Pracownicy, kadra zawodowa, studenci cywilni i podchorążowie wspólnie mogli wysłuchać największych przebojów legendarnej wokalistki zespołu Lombard, udanie kontynuującej solową karierę. Niezwykła charyzma Małgorzaty Ostrowskiej porwała całą zgromadzoną pod sceną publiczność.

Paczka od AWLa dla Bohatera

„Paczka od AWLa dla Bohatera” to akcja, w której członkowie społeczności Akademii Wojsk Lądowych  przygotowują świąteczne podarunki dla zasłużonych Kombatantów walczących w Armii Krajowej, Państwie Podziemnym oraz Narodowych Siłach Zbrojnych.

AWL wyróżniona

Na ręce Rektora-Komendanta wpłynął Dyplom uznania za udział Akademii Wojsk Lądowych w drugiej edycji  programu ochotniczego szkolenia studentów „Legia Akademicka”.

Spotkania z weteranami w Akademii Wojsk Lądowych

Przygotowanie żołnierzy do realizacji zadań poza granicami państwa wymaga rzetelnego przygotowania osobistego oraz osiągnięcia gotowości do realizacji zadań przez cały kontyngent. Swoimi doświadczeniami i wnioskami z udziału w Polskich Kontyngentach Wojskowych podzielili się weterani: płk Maciej Mikielski, por. Alicja Pic oraz dr Suhel Samuel Moussa. Jest to kolejne przedsięwzięcie w ramach III edycji spotkań weteranów w Akademii Wojsk Lądowych.

Wigilia Samorządu Studenckiego AWL

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Rada Samorządu Studenckiego Akademii Wojsk Lądowych zorganizowała spotkanie wigilijne dla wszystkich swoich członków. Zaproszeni zostali również: Rektor - Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, Prorektor ds. Wojskowych płk dr inż. Jacek Narloch, Prorektor ds. Studenckich dr Aneta Kazanecka, Prodziekan ds. Studenckich WNoB ppłk dr inż. Piotr Szczepański, Prodziekan ds. Studenckich WZ dr inż. Magdalena Kowacka oraz Pani Monika Krystek.

Uroczysta Zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie

W dniach 12-15 grudnia pododdział honorowy wystawiony przez 23 kompanię szkolną uczestniczył w Uroczystej Zmianie Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Podróż wojskowo - historyczna do Warszawy

W dniach 13 – 15 grudnia 2019 r. czterdziestu podchorążych wzięło udział w podróży wojskowo – historycznej do Warszawy, gdzie zwiedzali muzea oraz miejsca pamięci narodowej. Pierwszego dnia w towarzystwie przewodnika spacerowali po Placu Zamkowym i Rynku Starego Miasta, poznając historię m.in. Zamku Królewskiego, Kolumny Zygmunta i Barbakanu.

American Day 2019

Fallugia - miasto w środkowym Iraku, jeden z bastionów sunnickich terrorystów walczących przeciwko międzynarodowym siłom stabilizacyjnym, o których podchorążowie studiujący w Akademii Wojsk Lądowych mogli dotychczas  dowiedzieć się jedynie z podręczników. Podczas sesji American Day 2019 stała się ona jednym z filarów opowieści amerykańskiego weterana wojennego Korpusu Piechoty Morskiej sgt. Dominica Esquibela.

Pierwsi instruktorzy CLS w Akademii Wojsk Lądowych

13 grudnia 2019 r. przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych: dr Beata ZYSIAK-CHRIST, por. Krzysztof TROC, ppor. Tomasz LIS, ppor. Damian KAROLAK oraz st. szer. Samuel MADEJ, ukończyli dwutygodniowy kurs instruktora CLS, który realizowali w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

 

Back to top