AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Delegacja AWL pod przewodnictwem Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki uczestniczyła w IV Sympozjum Uczelni Wojskowych w Doha w Katarze, zorganizowanym przez Ahmed Bin Mohammed Military College.

Celem tegorocznego sympozjum pt. „Military Academies and Coleges in Light of Current Challenges”, była wymiana doświadczeń w zakresie przygotowania oficerów, w świetle obecnych i przyszłych wyzwań dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Rozmawiano o procesach przygotowania przyszłych dowódców oraz kształtowaniu kompetencji przywódczych obowiązujących w uczelniach wojskowych. Zwrócono uwagę na różne uwarunkowania systemów kształcenia i szkolenia wojskowego oficerów związanych z dynamicznie zmieniającym się środowiskiem bezpieczeństwa na świecie. Wskazano również na istotną rolę innowacyjnych technologii wspierających proces dydaktyczny

Podczas panelu dyskusyjnego, wśród prelegentów z uczelni wojskowych z Australii, Francji, Kanady, Kataru, Malezji, Turcji, USA i Wielkiej Brytanii, z referatem nt. „Meeting Future Challenges: Leader Development at the Military University of Land Forces” wystąpił Dyrektor Instytutu Zarządzania WZ, ppłk dr Marcin Bielewicz, przedstawiając nowe rozwiązania i doświadczenia AWL w zakresie przygotowania oficerów.

Wizyta w Ahmed Bin Mohammed Military College w Katarze, była okazją do spotkania pomiędzy Rektorem - Komendantem AWL, gen. bryg. dr. hab. inż. Dariuszem Skorupką i Komendantem katarskiej Uczelni gen. dyw. Fahadem Mubaraka A. Al-Khayareen, podczas którego omówiono potencjalne obszary współpracy pomiędzy uczelniami.


Tekst: AWL

Zdjęcia: Ahmed bin Mohammed Military College

 

Back to top