AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka przewodniczył delegacji naszej Uczelni podczas corocznego Seminarium Komendantów Europejskich Akademii Wojskowych (EMACS) w Tartu, zorganizowanym przez Estonian National Defence College.

EMACS to najważniejsze europejskie forum dyskusyjne dla komendantów uczelni wojskowych, mające na celu wypracowanie wspólnego rozwiązania problematyki, właściwego i odpowiadającego rzeczywistym potrzebom, przygotowania przyszłych oficerów. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło prawie 40 reprezentantów z 23 instytucji i uczelni wojskowych, w tym 13 rektorów-komendantów.

Seminarium jest organizowane cyklicznie w głównej uczelni wojskowej państwa, które w drugiej połowie roku kalendarzowego przewodniczy w Unii Europejskiej. Nasza Akademia również była gospodarzem przedsięwzięcia w 2011 r.

W czasie spotkania, Uczelnia była wielokrotnie wymieniana jako przykład aktywnej i skutecznej działalności w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym również jako organizator różnych inicjatyw tzw. Erasmusa Wojskowego. Na ręce Rektora – Komendanta AWL, Przewodniczący Grupy Implementacyjnej Unii Europejskiej płk dr hab. Harald Gell (Austria) złożył podziękowania za znaczący wkład naszej Akademii w rozwój programów międzynarodowych.

Szczegóły procesu standaryzacji szkolenia wojskowego w oparciu o Europejską Inicjatywę wymiany oficerów młodszych inspirowaną programem Erasmus, przedstawił obecny na spotkaniu ppłk Dirk Duboisa (Belgia) – dyrektor Europejskiego College’u Bezpieczeństwa i Obrony przy UE.
Uczestników EMACS zaszczycił swoją obecnością również Dowódca Estońskich Sił Zbrojnych gen. Riho Terras, który wydał z tej okazji okolicznościowe przyjęcie.

Austria będzie gospodarzem kolejnego spotkanie w ramach EMACS, które w przyszłym roku odbędzie się w Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt.Zdjęcia: ENDC

 

Back to top